РЕГИСТЪР "ДОКЛАДИ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СО ДО СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ" - НАГ
Столична община
първа страница предишна страница следваща страница последна страница   Резултати на страницата:
Избери дата Избери дата
Изх. № на НАГ Обект/Относно Район Местност Квартал УПИ Виж Виж решение на СОС